Ajankohtaista

Draivilla kohti autoalan kestävää tulevaisuutta!

moottoritarkastus2.jpg

Kestävä kehitys on suuri haaste työelämälle. Luonnonvarojen kulutusta sekä hiilidioksidi- ja muita päästöjä on rajoitettava radikaalisti nopealla aikataululla ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristömuutosten hillitsemiseksi.

Nämä haasteet kohdistuvat myös autoalaan, sillä liikenne on yksi keskeinen hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Lähitulevaisuudessa alaan kohdistuu suuria muutoksia mm. ajoneuvotekniikan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehityksen, lainsäädännön kiristymisen ja kuluttajien asenteiden muutoksen myötä. Nämä muutokset aiheuttavat uusia osaamistarpeita alan yrityksissä.

Draivi-projektissa (2008-2011) kehitettiin työkaluja ja opetusaineistoja autoalan ammatilliseen opetukseen. Tavoitteena on ollut parantaa kestävän kehityksen ja tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioon ottamista alan ammatillisessa opetuksessa. Projektissa tuotetut aineistot on koottu näille sivuille ja ne ovat vapaasti niin oppilaitosten kuin korjaamoidenkin käytettävissä.

 

Oppilaitoksille

 

Korjaamoille

 

Lue lisää Draivi-projektista.

Sivuston kuvat: HSY/Jenni-Justiina Niemi ja Lotta Kalminen